Nastup Gradskog puhačkog orkestra Krapina

SUBOTA, 14. 9. u 19:00
ISPRED FESTIVALSKE DVORANE
nastup Gradskog puhačkog orkestra
Krapina