Nastup Gradskog puhačkog orkestra Krapina

PETAK, 13.9. u 19:00
ISPRED FESTIVALSKE DVORANE
nastup Gradskog puhačkog orkestra Krapina