Misa za preminule članove GPOK-a

SRIJEDA, 11.9. u 18:00
KAPELA SRCA ISUSOVA U LEPAJCIMA
Misa za preminule članove GPOK-a povodom
60. obljetnice rada i djelovanja orkestra