Galerija grada Krapine

od 10.00 do 19.00 sati i od 17.00 do 20.00 sati
izložba: „35. susret likovnih stvaralaca“ – Hrvatski sabor kulture
MOŽE SE BESPLATNO RAZGLEDATI
SVAKI DAN U TJEDNU KAJKAVSKE KULTURE